Drept civilDreptul muncii și securității socialeDreptul familieiContracteUrbanism și construcțiiCadastru și publicitate imobiliarăRecuperări creanțeExecutare silităDrept societar și insolvențăInființare, modificare, dizolvare, lichidare și radiere firmăAsociații, fundații și cluburi sportiveAsociații de proprietariAchiziții publiceDrept contravenționalContencios administrativ și fiscalProprietate intelectualăDrept penal

Drept civil

În domeniul dreptului civil oferim clienților atât asistență juridică, cât și reprezentare în fața instanțelor de judecată.

În ceea ce privește consultanța juridică, ne sfătuim clienții cu privire la modalitatea de dobândire și înstrăinare a dreptului de proprietate, precum și a altor drepturi reale, precum superficie, servitute, uzufruct, uz și abitație.

Totodată, acordăm consultanță privind probleme din materia dreptului succesoral, precum: asistență și reprezentare în cadrul procedurii de partaj judiciar, notarial și testamentar; asistență la deschiderea procedurii succesorale notariale; redactare declarații de acceptare sau renunțare la succesiuni; asistență în vederea obținerii certificatului de moștenitor; asistență în cadrul procedurii de continuare a activității societății cu moștenitorii legali ai asociatului defunct.

Tagged , , , , , , , , , , , ,

Dreptul muncii și securității sociale

Venim în întâmpinarea clienților noștri, atât angajatori cât și angajați, cu servicii de consultanță și reprezentare în domeniul  dreptului muncii. Incercăm să prevenim conflictele și litigiile, astfel consiliem clienții, angajatori și angajați, încă din etapa premergătoare încheierii actelor și luării unei decizii. De-a lungul timpului am consiliat atât angajatori cât și angajați, ceea ce constituie un real avantaj în momentul în care apare un litigiu de muncă.

Consiliem clienții la : încheierea contractelor individuale de muncă...

Tagged , , , , , , , , , ,

Dreptul familiei

În domeniul dreptului familiei, suntem specializați și oferim consultanță juridică și reprezentare atât în procedura de divorț și de soluționarea a cererilor ce privesc minorii și soții,( respectiv: revenirea la numele purtat anterior încheierii căsătoriei sau păstrarea numelui dobândit în urma încheierii căsătoriei, exercitarea autorității parintești în comun sau exclusiv de unul dintre părinți, stabilirea domiciliului minorului, stabilirea pensiei de întreținere...

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Contracte

Oferim clienților noștri consultanță și asistare la încheierea, negocierea și revizuirea contractelor : contract de vânzare-cumpărare contract de închiriere/locațiune antecontract de vânzare-cumpărare contract de donație contract de schimb contract de intreținere contract de prestări servicii contract de asociere in participațiune contract de execuție lucrări contract de transport contract de sponsorizare contract de comision contract de comodat contract de imprumut contract de antrepriză In situațiile în care se impune...

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Urbanism și construcții

Urbanism și construcții. Ne ocupăm de toate etapele necesare dezvoltării unui proiect imobiliar. Consiliem atât dezvoltatori imobiliari cât și persoanele fizice care doresc achiziționarea de apartamente în cadrul unei construcții imobiliare. Ne putem ocupa de redactarea, negocierea antecontractelor de vânzare cumpărare, dar  și reprezentarea dvs. la încheierea acestora. De-a lungul timpului, ne-am ocupat de redactarea și asistarea clienților la încheierea contractelor de asociere în participațiune, a contractelor de antrepriză și subantrepriză...

Tagged , , , , ,

Cadastru și publicitate imobiliară

În acest domeniu, oferim asistență în ceea ce privește înscrierea și radierea din cartea funciară atât a drepturilor reale (drept de proprietate, superficie, servitute, uzufruct, uz și abitație), cât și a diverselor fapte juridice, reprezentând clienții pe parcursul tuturor etapelor necesare în fața Oficiului de cadastru și publicitate imobiliară competent.

În situațiile în care rezolvarea situației pe cale administrativă este imposibilă sau aceasta nu a oferit rezultatul dorit...

Tagged , , , , , , , ,

Recuperări creanțe

In contextul economic actual e nevoie tot mai mare de avocați care să se ocupe de recuperarea debitelor neîncasate la termen.

Avocații noștri vă pot ajuta în situațiile în care aveți debite nerecuperate. Veți alege împreună cu ei cea mai bună strategie de recuperare, adaptată în funcție de fiecare caz în parte.

Ne ocupăm atât de consultanță cât și de reprezentare în instanță, la concileri sau în fața executorului judecătoresc...

Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

Drept societar și insolvență

În materia dreptului societar și în ceea ce privește procedura de insolvență prestăm următoarele servicii:

Consultanță privind desfășurarea adunărilor generale ale societăților cu răspundere limitată și societăților pe acțiuni; Redactare hotărâri ale adunărilor generale și consiliilor de administrație; Consultanță în ceea ce privește cesiunea de acțiuni și părți sociale...

Tagged , ,

Inființare, modificare, dizolvare, lichidare și radiere firmă

Dacă doriți inițierea unei afaceri sau dezvoltarea uneia, avocații noștri vă pot ajuta încă de la început cu pregătirea tuturor actelor necesare înființării dar și pe parcursul derulării întregii activități.

Avocați noștri oferă consultanţă, redactează, atestă toate actele necesare și asigură asistenţă pe parcursul întregii proceduri în fața instituțiilor publice...

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Asociații, fundații și cluburi sportive

Avocații noștri vă oferă servicii complete în ceea ce privește înființarea, modificarea actelor constitutive și a statutelor, înregistrarea acestora la instanțele competente și dizolvarea sau lichidarea unei asociații sau fundații, respectiv:

Rezervare denumire în fața ANAF și a Ministerului Justiției Modificare denumire Redactare și atestare act constitutiv și statut Modificările aduse componenței organelor de conducere...

Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Achiziții publice

Venim în ajutorul clienților noștri, atât autorități contractante cât și persoane juridice, cu servicii de consultanță și reprezentare în domeniul achizițiilor publice.

Activitățile noastre sunt dar nu se limitează la :

consultanță de specialitate în etapa premergătoare procedurilor de achiziție publică...

Tagged , , , ,

Drept contravențional

În materia dreptului contravențional, oferim consultanță juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată, în ceea ce privește contestarea proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravenției, indiferent dacă acestea privesc  regimul circulației pe drumurile publice, contravenții constatate în domeniul construcțiilor, în cel al dreptului muncii, sancțiuni privind lipsa autorizației de funcționare sau pentru lipsa altor avize și acte necesare desfășurării activității...

Tagged , , , ,

Contencios administrativ și fiscal

În acest domeniu oferim consultanță și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată, axându-ne în special pe următoarele servicii:

Asistență în obținerea de avize și autorizații de la instituțiile publice; Consultanță privind încheierea, executarea...

Tagged , , , , ,

Proprietate intelectuală

Consiliem clienții privind etapele pe care le pot parcurge în vederea protejării drepturilor de autor.

Ne ocupăm de etapele necesare înregistrării, reinoirii și protecției mărcii și a brevetelor, respectiv inregistram la OSIM marca, supraveghem marca...

Tagged , , , ,

Drept penal

În materia dreptului penal asistăm şi reprezintăm clienţii în dosarele penale, atât în faza de urmărire penală cât şi în cea de judecată, indiferent de calitatea deţinută în dosar: suspect, inculpat, parte responsabilă civilmente, persoană vătămată sau parte civilă. Venim astfel,  în ajutorul dumneavoastră, atât prin redactarea de plângeri penale, cereri în probațiune...

Tagged , , , , , , ,