EVACUAREA DIN IMOBILELE FOLOSITE SAU OCUPATE FĂRĂ DREPT

Condiții privind evacuarea din imobile! Avocat Cluj Napoca !  Pentru a fi admisibilă acţiunea în evacuare, conform procedurii speciale, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:  – acţiunea să fie promovată de titularul dreptului de proprietate sau al unui alt drept care îi conferă reclamantului dreptul de folosinţă asupra imobilului, –...

Află mai multe

PROCEDURA EXECUTĂRII SILITE

Referitor la procedura de executare silită, este important de știut că în situația în care debitorul unei obligații scadente nu își îndeplinește de bună voie obligația,  aveți posibilitatea începerii executării silite împotriva acestuia, adresându-vă în acest sens unui executor judecătoresc. Competența executorului judecătoresc ce urmează să pună î...

Află mai multe

Executare silită

Consiliem clientii, atât persoane juridice cât și persoane fizice, în etapa de executare silită a unui titlu executoriu. Ne ocupăm de intreaga procedură  de executare silită, atât în fața executorului judecătoresc cât și în fața instanței de judecată. Participăm la negocieri și încheierea de tranzacții între creditori și debitori. Suntem un al...

Află mai multe