Avocații noștri

Biroul nostru este situat în Cluj-Napoca și este format din avocați cu o experiență vastă în domeniul juridic. Oferim clienților noștri consultanță, studiu documente, redactare acte juridice, redactare rapoarte due-diligence, dar și reprezentare în fața instanțelor de judecată și a diferitelor instituții sau autorități publice. Avocații noștri sunt alături de clienți oferind întotdeauna strategii adecvate problemelor acestora.
Avocat Ionela Costea
In cei 10 ani de activitate, Ionela Costea, a acumulat experiență în domeniul juridic, reprezentând clienți în litigii complexe. Oferă consultanță și reprezentare în domeniul dreptului civil, dreptul muncii, dreptul familiei, răspundere civilă delictuală și contractuală, acțiuni de partaj, recuperări de creanțe, dar și infiintări de societăți sau asociații. A asistat atât dezvoltatori imobiliari în proiectele lor imobiliare, cât și diverse persoane fizice care au achiziționat apartamente.
Avocat Diana Olosutean-Micu
Avocat OLOSUTEAN-MICU DIANA MARIA a absolvit cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca în anul 2011, iar în anul 2012 a absolvit şi cursurile de masterat specializarea „Instituţii de drept privat” din cardul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, precum şi cursurile Institutului Naţional de Pregătire Profesională a Avocaţilor.
Avocat Adela Bădău
Cu o experiență de 10 ani în domeniul juridic Adela Bădău a asistat și reprezentat în fața instanțelor de judecată numeroși clienți în litigii de drept civil, recuperări de creanțe, contencios-administrativ și dreptul muncii.

The best way to predict your future is to create it.

Calea către câștig

Consultanță
Cu o vastă experiență, oferim consultanță clienților, atât persoane fizice cât și societăți comerciale.
Reprezentare
Luptăm întotdeauna pentru interesele clienților în fața instanțelor de judecată
Asistență
Asistăm clienții în fața executorilor judecătorești, notarilor și autorităților publice.
Soluții rapide
Soluții rapide & concilierea pe cale amiabilă, cu resurse financiare cât mai mici.

Domenii

Drept civil
Dreptul muncii și securității sociale
Dreptul familiei
Contracte
Urbanism și construcții
Cadastru și publicitate imobiliară
Recuperări creanțe
Executare silită
Drept societar și insolvență
Asociații, fundații și cluburi sportive
Asociații de proprietari
Achiziții publice
Drept contravențional
Contencios administrativ și fiscal
Proprietate intelectuală
Drept penal
Înființare, modificare, dizolvare, lichidare și radiere firmă

Articole

ORDIN DE PROTECȚIE

Cererea de emitere a unui ordin de protecție, este o procedură de urgență, prin care victimele violenței au posibilitatea de a solicita instanței de judecată emiterea într-un termen extrem de scurt, a unei hotărâri judecătorești împotriva agresorului. Cererea este de competenţa judecătoriei de pe raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima. Durata de soluţionare a unei cereri de emitere a unui ordin de protecție este de cel…

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA AL ANGAJATILOR DIN ROMANIA

In Romania, este obligatoriu incheierea de catre societatile comerciale a unui contract individual de munca cu angajatul, fiind interzis acceptarea si mentinerea la munca a persoanelor care nu detin contract individual de munca. Potrivit art 260 alin 1 lit. e din Codul muncii « primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), se sanctioneaza cu amendă de 20.000…

Facilități la plata taxei judiciare de timbru

Ajutorul public judiciar sub forma facilităților la plata taxei judiciare de timbru poate fi acordat atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.  Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar se formulează în scris şi va cuprinde menţiuni privind obiectul…

Concediere disciplinara/incetare contract individual de munca

In caz de concediere disciplinara este obligatoriu ca angajatorul sa respecte procedura de desfacere disciplinara a contractului individual de munca prevazuta de Codul muncii. In acest caz, articolul 61 Codul muncii prevede posibilitatea concedierii angajatului, pentru motive care nu tin de persoana sa, daca salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca,…

DIVORȚ PRIN ACORDUL PĂRȚILOR PE CALE JUDICIARĂ

Cea mai importantă condiție pentru admisibilitatea cererii de divorț prin acordul părților, este existența consimțământului liber și neviciat al soților. Astfel, desfacerea căsătoriei prin acordul părților, în fața instanțelor de judecată, se poate realiza prin 2 modalități: - Divorțul la cererea ambilor soți; - Divorțul la cererea unuia dintre soți, acceptată de către celălalt soț. Instanța competentă să soluționeze cererea de desfacere a căsătoriei, este Judecătoria în circumscripția căreia se…

Contact