The only way of finding the limits of the possible is by going beyond them into the impossible.

Avocat OLOSUTEAN-MICU DIANA MARIA a absolvit cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca în anul 2011, iar în anul 2012 a absolvit şi cursurile de masterat specializarea „Instituţii de drept privat” din cardul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, precum şi cursurile Institutului Naţional de Pregătire Profesională a Avocaţilor.

Este avocat consultant şi pledant în domeniul dreptului civil, comercial, administrativ-fiscal şi dreptului penal.

În materia dreptului civil oferă consultanţă cât şi reprezentare în următoarele domenii:

 • litigii având ca obiect răspunderea civilă contractuală şi răspunderea civilă delictuală;
 • litigii având ca obiect neexecutarea contractelor;
 • apărarea şi constituirea drepturilor de proprietate privată şi a dezmembrămintelor dreptului de proprietate: servitute, superficie, uzufruct;
 • procese de divorţ şi partaj;
 • exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea domiciliului minorilor şi stabilirea programului de vizită;
 • numirea de tutore şi curator;
 • obţinere ordin de protecţie;
 • materie succesorală.

În materia dreptului comercial, oferă consultanţă şi asistenţă în special în:

 • recuperarea debitelor în temeiul procedurilor speciale a ordonanţei de plată, cererilor de valoare redusă, cereri întemeiate pe dreptul comun şi somaţii europene de plată;
 • asistatea clienţilor în faţa organelor de executare silită şi reprezentarea în litigii având ca obiect contestaţiile la executare;
 • constituirea, înfiinţarea societăţilor comerciale, precum şi orice modificări care apar pe parcursul derulării activităţii unei societăţi, cum ar fi deschidere/închidere puncte de lucru, cesiuni de părţi sociale, schimbarea sediului social, autorizări obiecte de activitate, modificare acte constitutive;
 • înfiinţări asociaţii şi fundaţii.

În drept penal asistă şi reprezintă clienţi în dosare penale, atât în faza de urmărire penală cât şi cea de judecată, atât pentru inculpat cât şi pentru părţile vătămate.

Este de asemenea specializată în drept contravenţional.

În materia dreptului contencios-administrativ se ocupă de anularea/suspendarea actelor administrative.

Contact

Limbi vorbite

 • limba engleză