Contencios administrativ și fiscal

În acest domeniu oferim consultanță și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată, axându-ne în special pe următoarele servicii: Asistență în obținerea de avize și autorizații de la instituțiile publice; Consultanță privind încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor administrative; Redactare și reprezentare în ceea ce ...

Află mai multe

Drept societar și insolvență

În materia dreptului societar și în ceea ce privește procedura de insolvență prestăm următoarele servicii: Consultanță privind desfășurarea adunărilor generale ale societăților cu răspundere limitată și societăților pe acțiuni; Redactare hotărâri ale adunărilor generale și consiliilor de administrație; Consultanță în ceea ce privește cesiunea de ac...

Află mai multe

Recuperări creanțe

In contextul economic actual e nevoie tot mai mare de avocați care să se ocupe de recuperarea debitelor neîncasate la termen. Avocații noștri vă pot ajuta în situațiile în care aveți debite nerecuperate. Veți alege împreună cu ei cea mai bună strategie de recuperare, adaptată în funcție de fiecare caz în parte. Ne ocupăm atât […]

Află mai multe

Dreptul familiei

În domeniul dreptului familiei, suntem specializați și oferim consultanță juridică și reprezentare atât în procedura de divorț și de soluționarea a cererilor ce privesc minorii și soții,( respectiv: revenirea la numele purtat anterior încheierii căsătoriei sau păstrarea numelui dobândit în urma încheierii căsătoriei, exercitarea autorității parinte...

Află mai multe

Dreptul muncii și securității sociale

Venim în întâmpinarea clienților noștri, atât angajatori cât și angajați, cu servicii de consultanță și reprezentare în domeniul  dreptului muncii. Incercăm să prevenim conflictele și litigiile, astfel consiliem clienții, angajatori și angajați, încă din etapa premergătoare încheierii actelor și luării unei decizii. De-a lungul timpului am consilia...

Află mai multe

Avocat Diana Olosutean-Micu

Avocat Diana Olosutean-Micu

Avocat OLOSUTEAN-MICU DIANA MARIA a absolvit cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca în anul 2011, iar în anul 2012 a absolvit şi cursurile de masterat specializarea „Instituţii de drept privat” din cardul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, precum şi cursurile Institutului Naţional de Pregătire P...

Află mai multe