În domeniul dreptului familiei, suntem specializați și oferim consultanță juridică și reprezentare atât în procedura de divorț și de soluționarea a cererilor ce privesc minorii și soții,( respectiv: revenirea la numele purtat anterior încheierii căsătoriei sau păstrarea numelui dobândit în urma încheierii căsătoriei, exercitarea autorității parintești în comun sau exclusiv de unul dintre părinți, stabilirea domiciliului minorului, stabilirea pensiei de întreținere, stabilirea programului de vizită) cât și la partajarea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei, atât în fața instanțelor de judecată cât și în fața notarului public sau a mediatorului.

Avocații noștri vin în ajutorul dvs. și în ceea ce privește combaterea violenței domestice prin redactarea de acțiuni având ca obiect emiterea unui ordin de protecție față de soț sau copil și evacuarea soțului violent, precum și formularea de plângeri penale.

În materia dreptului familiei, oferim consultață și reprezentare în următoarele domenii:

 • Divorț ( prin acord, din culpă comună sau culpă exclusivă) în fața instanțelor de judecată și în fața notarului public sau a mediatorului atunci când divorțul se realizează pe cale administrative
 • Divorț privind căsătoria încheiată în străinătate
 • Exercitarea autorităţii părinteşti în comun de către ambii părinți
 • Exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către unul dintre părinti
 • Stabilirea domiciliului minorilor la unul dintre părinți
 • Schimbarea domiciliului minorilor
 • Stabilirea domiciliului alternativ al minorilor
 • Stabilirea programului de vizită
 • Stabilirea și modificarea pensiei de întreținere
 • Stabilirea sau tăgada paternității
 • Asistare în procedura de recunoaștere a copilului de către tată
 • Cereri de emitere a unei ordonanțe președințiale cu privire la stabilirea domiciliului minorilor, programului de vizită și a pensiei de întreținere
 • Cereri de emitere a unui ordin de protecție atât pentru soți cât și pentru copii
 • Evacuarea soțului violent
 • Transcriere certificate de naștere, divorț și căsătorie
 • Redactarea și asistarea la încheierea de convenții matrimoniale
 • Schimbarea regimului matrimonial
 • Acțiuni având ca obiect punerea sub interdicție și numirea de tutore sau curator
 • Obținerea de către tutore a autorizării instanței de judecată, pentru a face acte de înstrăinare, împărțeală, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului sau a pusului sub interdicție, să renunțe la drepturile patrimoniale ale acestora, precum și să încheie în mod valabil orice alte acte ce depășesc dreptul de administrare
 • Partajul bunurilor dobândite de soți în timpul căsătoriei
 • Acțiuni având ca obiect încuviințare și anulare adopție

Asistare în procedura de punere în executare a hotărârilor judecătorești emise în legătură cu litigiile având ca obiect dreptul familiei