Inființare PFA – servicii rapide și prompte !

Inființare PFA – servicii rapide și prompte !

PFA-ul reprezintă o formă de organizare a unei activități economice la indemâna oricărei persoane fizice. Prin înregistrarea persoanei fizice aceasta obține o autorizație de funcționare în baza căreia poate desfășura activități într-un anumit domeniu. P.F.A.-urile pot fi înființate pentru o varietate de activități Documente necesare pentru înființa...

Află mai multe

MICROÎNTREPRINDEREA-Noi modificări în anul 2024

În data de 15 decembrie 2023 s-a publicat în Monitorul Oficial o nouă Ordonanță de urgență, nr.115/2023, care aduce noi modificări în domeniul fiscal, cu precădere în ceea ce privește microîntreprinderile. Mai jos vom trata prevederile din Codul fiscal, care urmează a fi modificate de la 1 ianuarie 2024: Art.47 alin.(1) Cod Fiscal – forma […...

Află mai multe

Ordonanța președințială !

Ordonanţa preşedinţială este reglementată de art. 997-1002 Cod proc. civ.. și are scopul luării unor măsuri provizorii în cazuri urgente. Ordonanţa preşedinţială trebuie să întrunească atât condiţiile generale de exerciţiu ale acţiunii civile, cât şi anumite condiţii speciale. Art. 997 Cod proc. Civ. prevede referitor la ordonanța președințială urm...

Află mai multe

SFATURI UTILE PENTRU INCHEIEREA CONTRACTELOR

SFATURI UTILE PENTRU INCHEIEREA CONTRACTELOR

De multe ori părțile întâmpină diferite probleme la încheierea de  contracte, fie ele comerciale sau civile, dar și mai grav, intâmpină probleme după ce contractele au fost semnate de către părți. Contractul reprezintă acordul de voință al părților contractante. Prin semnarea contractului părțile îsi dau acordul cu privire la toate clauzele cuprins...

Află mai multe

EVACUAREA DIN IMOBILELE FOLOSITE SAU OCUPATE FĂRĂ DREPT

Condiții privind evacuarea din imobile! Avocat Cluj Napoca !  Pentru a fi admisibilă acţiunea în evacuare, conform procedurii speciale, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:  – acţiunea să fie promovată de titularul dreptului de proprietate sau al unui alt drept care îi conferă reclamantului dreptul de folosinţă asupra imobilului, –...

Află mai multe

DAUNE MORALE ȘI MATERIALE IN CAZ DE MUȘCĂTURA DE CÂINE

DAUNE MORALE ȘI MATERIALE IN CAZ DE MUȘCĂTURA DE CÂINE

Avocat daune morale si materiale. Daune morale si materiale in caz de muscătură de câine. În cazul în care ați fost mușcați de un câine, pentru suferința cauzată, se poate formula o acțiune în instanță, prin care să solicitați obligarea la plata unor daune morale și materiale. Pentru ca instanța de judecată să admită pretențiile […]

Află mai multe

Pensia alimentara-cine o plateste!

Pensia alimentara-cine o plateste!

Pensia alimentara! Potrivit dispozițiilor art. 402 al. 1 Cod civ. Instanţa de tutelă, prin hotărârea de divorţ, stabileşte contribuţia fiecăruipărinte la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şipregătire profesională a copiilor. Astfel, instanța de judecată, atunci când pronunță divorțulsoților, stabilește și pensia alimentară datorată copi...

Află mai multe

ADMINISTRATORUL UNEI SOCIETATI. DURATA MANDAT ADMINISTRATOR

ADMINISTRATORUL UNEI SOCIETATI. DURATA MANDAT ADMINISTRATOR

Administrator societate.Durata mandat administrator, durata funcționare societate. Avocat infiintări societăți. Societatea cu răspundere limitată ( S.R.L.) este cea mai întâlnită formă de organizare a unei societăți din România, mulți preferă această formă de organizare deoarece are mai multe avantaje față de celelalte forme de organizare a societă...

Află mai multe

ACTELE ADMINISTRATIVE

ACTELE ADMINISTRATIVE

Actele administrative sunt acte unilaterale cu caracter individual sau normativ emise de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice. Sunt asimilate actelor administrative şi contractele încheiate de autorităţil...

Află mai multe