DAUNE MORALE ȘI MATERIALE IN CAZ DE MUȘCĂTURA DE CÂINE

DAUNE MORALE ȘI MATERIALE IN CAZ DE MUȘCĂTURA DE CÂINE

Avocat daune morale si materiale. Daune morale si materiale in caz de muscătură de câine. În cazul în care ați fost mușcați de un câine, pentru suferința cauzată, se poate formula o acțiune în instanță, prin care să solicitați obligarea la plata unor daune morale și materiale. Pentru ca instanța de judecată să admită pretențiile […]

Află mai multe

Pensia alimentara-cine o plateste!

Pensia alimentara-cine o plateste!

Pensia alimentara! Potrivit dispozițiilor art. 402 al. 1 Cod civ. Instanţa de tutelă, prin hotărârea de divorţ, stabileşte contribuţia fiecăruipărinte la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şipregătire profesională a copiilor. Astfel, instanța de judecată, atunci când pronunță divorțulsoților, stabilește și pensia alimentară datorată copi...

Află mai multe

ADMINISTRATORUL UNEI SOCIETATI. DURATA MANDAT ADMINISTRATOR

ADMINISTRATORUL UNEI SOCIETATI. DURATA MANDAT ADMINISTRATOR

Administrator societate.Durata mandat administrator, durata funcționare societate. Avocat infiintări societăți. Societatea cu răspundere limitată ( S.R.L.) este cea mai întâlnită formă de organizare a unei societăți din România, mulți preferă această formă de organizare deoarece are mai multe avantaje față de celelalte forme de organizare a societă...

Află mai multe

ACTELE ADMINISTRATIVE

ACTELE ADMINISTRATIVE

Actele administrative sunt acte unilaterale cu caracter individual sau normativ emise de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice. Sunt asimilate actelor administrative şi contractele încheiate de autorităţil...

Află mai multe

Contractul de Întreținere

În prezent, contractul de întreținere are reglementare specifica in Noul Cod Civil, față de vechea reglementare când era un contract nenumit. Definiția contractului de întreținere o regasim la art. 2254 din Noul Codul civil “(1) Prin contractul de întreţinere o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al unui anumit terţ prestaţ...

Află mai multe

VICIILE ASCUNSE LA AUTOTURISMELE SECOND HAND

VICIILE ASCUNSE LA AUTOTURISMELE SECOND HAND

Viciile ascunse la un autoturism second hand, constatate ulterior achiziționării acestora, atrag răspunderea vânzătorului pentru respectivele defecțiuni. Cu alte cuvinte, în cazul în care, ulterior achiziționării unui autoturism second hand, apar diferite defecțiuni la acesta, defecțiuni ce era imposibil să fie descoperite fără asistență de special...

Află mai multe