Dacă doriți inițierea unei afaceri sau dezvoltarea uneia, avocații noștri vă pot ajuta încă de la început cu pregătirea tuturor actelor necesare înființării dar și pe parcursul derulării întregii activități.

Avocați noștri oferă consultanţă, redactează, atestă toate actele necesare și asigură asistenţă pe parcursul întregii proceduri în fața instituțiilor publice, în demersurile privind:

Înființarea și înmatricularea următoarelor categorii de persoane fizice și juridice:

 • Societate cu răspundere limitată – S.R.L.
 • Societate cu răspundere limitată debutant – S.R.L.-D
 • Societate pe acțiuni – S.A
 • Sucursală
 • Filială
 • Persoană fizică autorizată – PFA
 • Întreprindere individuală – II
 • Întreprindere familială – IF

În situația în care nu dețineți un spațiu la care să stabiliți sediul social, avocații noștri asigură și găzduirea sediului social. Potrivit dispozițiilor legale în materie, sediul social poate fi stabilit la sediul unui avocat pe o perioadă maximă de 1 an. Astfel, venim în întâmpinarea clienților prin asigurarea posibilității de a-și stabili sediul social la avocații noștri, ocazie cu care urmează să vă fie comunicată și întreaga corespondență recepționată, ceea ce reprezintă un real avantaj pentru dumneavoastră, la începutul unei afaceri.

Modificări ce intervin pe parcursul derulării activității unei afaceri:

 • Modificarea denumirii
 • Schimbarea formei juridice
 • Schimbarea sediului social
 • Deschidere și închidere punct de lucru
 • Redactare contract de închiriere/comodat având ca obiect stabilirea sediului social sau a punctului de lucru într-un anumit imobil
 • Prelungirea duratei de valabilitate a sediului social și a punctului de lucru
 • Prelungirea duratei de funcționare
 • Prelungirea mandatului administratorului
 • Schimbarea administratorului și a membrilor organelor de conducere
 • Actualizare date de identificare
 • Modificare obiect principal de activitate
 • Autorizare și completare obiect secundar de activitate
 • Majorare capital social
 • Diminuare capital social
 • Cesiunea părților sociale
 • Excluderea sau retragerea asociaților
 • Obținerere certificate constatatoare
 • Suspendarea și reluarea activității
 • Divizare
 • Fuziune
 • Dizolvare de drept
 • Dizolvare voluntară
 • Dizolvare ca urmare a decesului
 • Radiere