06 sept.

Executarea silită imobiliară. Vânzarea la licitație publică

Pot forma obiect al executării silite imobiliare atât bunurile imobile propriu-zise, cât și dreptul de uzufruct asupra unui imobil, precum şi dreptul de superficie. În schimb, dreptul de servitute poate fi urmărit silit numai odată cu fondul dominant căruia îi profită. În ceea ce privește titlurile executorii privitoare la creanţe a căror valoare n...

10 dec.

ORDIN DE PROTECȚIE

Cererea de emitere a unui ordin de protecție, este o procedură de urgență, prin care victimele violenței au posibilitatea de a solicita instanței de judecată emiterea într-un termen extrem de scurt, a unei hotărâri judecătorești împotriva agresorului. Cererea este de competenţa judecătoriei de pe raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşe...

28 nov.

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA AL ANGAJATILOR DIN ROMANIA

In Romania, este obligatoriu incheierea de catre societatile comerciale a unui contract individual de munca cu angajatul, fiind interzis acceptarea si mentinerea la munca a persoanelor care nu detin contract individual de munca. Potrivit art 260 alin 1 lit. e din Codul muncii « primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unu...

27 nov.

Facilități la plata taxei judiciare de timbru

Ajutorul public judiciar sub forma facilităților la plata taxei judiciare de timbru poate fi acordat atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.  Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutoru...

25 nov.

Concediere disciplinara/incetare contract individual de munca

In caz de concediere disciplinara este obligatoriu ca angajatorul sa respecte procedura de desfacere disciplinara a contractului individual de munca prevazuta de Codul muncii. In acest caz, articolul 61 Codul muncii prevede posibilitatea concedierii angajatului, pentru motive care nu tin de persoana sa, daca salariatul a savarsit o abatere grava sa...

23 nov.

DIVORȚ PRIN ACORDUL PĂRȚILOR PE CALE JUDICIARĂ

Cea mai importantă condiție pentru admisibilitatea cererii de divorț prin acordul părților, este existența consimțământului liber și neviciat al soților. Astfel, desfacerea căsătoriei prin acordul părților, în fața instanțelor de judecată, se poate realiza prin 2 modalități: – Divorțul la cererea ambilor soți; – Divorțul la cererea unui...

22 nov.

Acordarea ajutorului public judiciar persoanelor fizice

Poate beneficia de ajutor public judiciar, în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2008, orice persoană fizică ce are domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene în situaţia în care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii j...

16 nov.

PROCEDURA EXECUTĂRII SILITE

Referitor la procedura de executare silită, este important de știut că în situația în care debitorul unei obligații scadente nu își îndeplinește de bună voie obligația,  aveți posibilitatea începerii executării silite împotriva acestuia, adresându-vă în acest sens unui executor judecătoresc. Competența executorului judecătoresc ce urmează să pună î...

07 nov.

Alegerea instantei competente in cadrul contractelor

Ori de câte ori părţile au introdus în contractul dintre acestea o clauză atributivă de competenţă, instanţele desemnate prin acea clauză au competenţă exclusivă în soluţionarea cauzei. Conform art. 25 din Regulamentul nr. 1215/2012 din 12 decembrie 2012 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi come...

06 nov.

Infiintarea unei societati cu raspundere limitata

Atunci cand doriti infiintarea unei firme, este important sa cunoasteti faptul ca procedura se desfasoara in fata Registrului Comertului, si presupune parcurgerea mai multor etape, si obtinerea unor acte diferite. Prin prezentul articol, dorim sa venim in ajutorul dvs. si sa va expunem demersurile necesare a fi facute pentru infiintarea unei firme....