Ordonanţa preşedinţială este reglementată de art. 997-1002 Cod proc. civ.. și are scopul luării unor măsuri provizorii în cazuri urgente.

Ordonanţa preşedinţială trebuie să întrunească atât condiţiile generale de exerciţiu ale acţiunii civile, cât şi anumite condiţii speciale.

Art. 997 Cod proc. Civ. prevede referitor la ordonanța președințială următoarele :

“Instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.”

Această procedură specială are rol preventiv și urmărește evitarea pierderii unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, de a preveni o daună iminentă ce nu s-ar putea repara și de a înlătura eventualele piedici ivite în cursul executării silite.

Asadar condițiile pentru a inainta o cerere de ordonanta presedintială sunt urmatoarele:
– Urgenta masurii solicitate;
– Nesoluţionarea fondului cauzei, adica printr-o astfel de cerere nu se poate prejudicia fondul cauzei
– Vremelnicia măsurii. Măsurile luate prin ordonanță sunt temporare nu pot fi luate  masuri definitive care sa rezolve in fond litigiul dintre parti.

Asadar, cand există o urgență , respectiv dreptul părţii care reclamă ar fi ameninţat a se pierde cu totul, dacă această parte ar recurge la procedura obişnuită de judecată, sau cel puţin ar suferi un prejudiciu imediat, atât de grav încât să apară foarte greu de reparat intr-o cauza, se poate inainta in fața instanței de judecată, o cerere pentru emiterea ordonanței președințiale.