Inființare PFA – servicii rapide și prompte !

Inființare PFA – servicii rapide și prompte !

PFA-ul reprezintă o formă de organizare a unei activități economice la indemâna oricărei persoane fizice. Prin înregistrarea persoanei fizice aceasta obține o autorizație de funcționare în baza căreia poate desfășura activități într-un anumit domeniu. P.F.A.-urile pot fi înființate pentru o varietate de activități Documente necesare pentru înființa...

Află mai multe

Ordonanța președințială !

Ordonanţa preşedinţială este reglementată de art. 997-1002 Cod proc. civ.. și are scopul luării unor măsuri provizorii în cazuri urgente. Ordonanţa preşedinţială trebuie să întrunească atât condiţiile generale de exerciţiu ale acţiunii civile, cât şi anumite condiţii speciale. Art. 997 Cod proc. Civ. prevede referitor la ordonanța președințială urm...

Află mai multe

SFATURI UTILE PENTRU INCHEIEREA CONTRACTELOR

SFATURI UTILE PENTRU INCHEIEREA CONTRACTELOR

De multe ori părțile întâmpină diferite probleme la încheierea de  contracte, fie ele comerciale sau civile, dar și mai grav, intâmpină probleme după ce contractele au fost semnate de către părți. Contractul reprezintă acordul de voință al părților contractante. Prin semnarea contractului părțile îsi dau acordul cu privire la toate clauzele cuprins...

Află mai multe

DAUNE MORALE ȘI MATERIALE IN CAZ DE MUȘCĂTURA DE CÂINE

DAUNE MORALE ȘI MATERIALE IN CAZ DE MUȘCĂTURA DE CÂINE

Avocat daune morale si materiale. Daune morale si materiale in caz de muscătură de câine. În cazul în care ați fost mușcați de un câine, pentru suferința cauzată, se poate formula o acțiune în instanță, prin care să solicitați obligarea la plata unor daune morale și materiale. Pentru ca instanța de judecată să admită pretențiile […]

Află mai multe

ACTELE ADMINISTRATIVE

ACTELE ADMINISTRATIVE

Actele administrative sunt acte unilaterale cu caracter individual sau normativ emise de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice. Sunt asimilate actelor administrative şi contractele încheiate de autorităţil...

Află mai multe