Avocat daune morale si materiale. Daune morale si materiale in caz de muscătură de câine. În cazul în care ați fost mușcați de un câine, pentru suferința cauzată, se poate formula o acțiune în instanță, prin care să solicitați obligarea la plata unor daune morale și materiale.

Pentru ca instanța de judecată să admită pretențiile formulate, este necesar să analizeze îndeplinirea condiţiilor răspunderii civile pentru prejudiciile cauzate de animale, care pot fi desprinse din prevederile art. 1375 C.civ., respectiv: existenţa prejudiciului, raportul de cauzalitate între prejudiciu şi fapta animalului, şi condiţia specială ca animalul să se fi aflat sub paza juridică a unei persoane.

Daunele materiale se dovedesc pe baza chitanțelor, facturilor și orice alte înscrisuri, din care rezultă sumele cheltuite cu repararea prejudiciului suferit ca urmare a mușcăturii de câine.

În ceea ce privește daunele morale, pentru ca instanța de judecată să le admită, este necesar să se dovedească suferințele fizice și psihice cauzate. Acestea pot fi dovedite cu orice mijloc de probă.

Cu titlu de exemplu, fără a ne limita la acestea, arătăm că daunele morale pot constat în restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială (imposibilitatea persoanei mușcate de câine de a se ocupa de menajul casei şi de îngrijirea copiilor ei), în durerile fizice şi traumele psihice suferite în urma atacului canin. De asemenea, în urma mușcăturii de câine, persoana în cauză poate suferi şi un prejudiciu estetic.

Este mai mult decât evident că întreţinerea unor copii nu presupune doar supraveghere, ci şi activităţi fizice care sunt menite să le asigure condiţii de trai decente – spălatul hainelor, călcatul lor, prepararea hranei, curăţenia locuinţei, efectuarea cumpărăturilor etc. Or, în măsura în care toate aceste activități reprezintă în urma mușcăturii de câine un efort fizic însemnat, se pot solicita daune morale.

Daunele morale se pot solicita de exemplu și în situația în care victim nu mai poate să-și desfășoare activitățile la serviciu la fel ca și înainte de atacul canin, sau orice alte activități sportive, de recreere sau care presupun un hobby.

Daune morale se pot solicita și pentru prejudicial estetic suferit. Cert este că în lipsa muşcăturii de câine nu ar fi existat nici cicatricea, și posibil în unele situații nici durerea la palparea acesteia.

Menționăm că enumerările de mai sus referitoare la situațiile în care se pot solicita daune morale, nu sunt limitative ci doar cu titlu de exemplu.

Pe lângă suferințele fizice, o persoană mușcată de un câine este încercată și de suferințe psihice.

Acestea se pot dovedi pe baza unui raport de psihodiagnostic şi evaluare clinică.

Pe baza tuturor probelor depuse la dosarul cauzei, exemplu, chitanțe, facturi, bonuri, rapoarte medicale, raport întocmit de un psiholog, planșe fotografice, audiere de martori,  instanța de judecată verifică dacă sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile pentru prejudiciile cauzate de animale, sens în care dispune sau nu obligarea la plata de daune față de victima atacului canin.