Oferim clienților noștri consultanță și asistare la încheierea, negocierea și revizuirea contractelor :

 • contract de vânzare-cumpărare
 • contract de închiriere/locațiune
 • antecontract de vânzare-cumpărare
 • contract de donație
 • contract de schimb
 • contract de intreținere
 • contract de prestări servicii
 • contract de asociere in participațiune
 • contract de execuție lucrări
 • contract de transport
 • contract de sponsorizare
 • contract de comision
 • contract de comodat
 • contract de imprumut
 • contract de antrepriză

In situațiile în care se impune, anterior încheierii contractului, efectuăm verificările necesare privind situația juridică a obiectului contractului, la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, la Oficiul Registrului Comerțului, la primăria competentă sau orice alte instituții publice, in funcție de specificul contractului.

Ne ocupăm de reprezentarea clienților în instanță, in litigiile privind executarea, incetarea, suspendarea, rezilierea contractelor incheiate, dar și de acțiuni intemeiate pe răspundere contractuală.