Recuperări creanțe/debite neachitate

In situația in care dețineți facturi ajunse la scadență și neachitate de către partenerii dvs. contractuali aveți posibilitatea recuperării debitului neîncasat prin intermediul acțiunilor în justiție. Acțiunile de care putem uzita pentru recuperarea sumelor restante ( debite neincasate) sunt: ordonanta de plata, cererea cu valoare redusă și acțiune...

Află mai multe

Drept penal

În materia dreptului penal asistăm şi reprezintăm clienţii în dosarele penale, atât în faza de urmărire penală cât şi în cea de judecată, indiferent de calitatea deţinută în dosar: suspect, inculpat, parte responsabilă civilmente, persoană vătămată sau parte civilă. Venim astfel,  în ajutorul dumneavoastră, atât prin redactarea de plângeri penale, ...

Află mai multe

Proprietate intelectuală

Consiliem clienții privind etapele pe care le pot parcurge în vederea protejării drepturilor de autor. Ne ocupăm de etapele necesare înregistrării, reinoirii și protecției mărcii și a brevetelor, respectiv inregistram la OSIM marca, supraveghem marca, reprezentam clienții  în cazul opoziției la inregistrarea marcii Ne ocupăm de acțiunile privi...

Află mai multe

Contencios administrativ și fiscal

În acest domeniu oferim consultanță și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată, axându-ne în special pe următoarele servicii: Asistență în obținerea de avize și autorizații de la instituțiile publice; Consultanță privind încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor administrative; Redactare și reprezentare în ceea ce ...

Află mai multe

Drept contravențional

În materia dreptului contravențional, oferim consultanță juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată, în ceea ce privește contestarea proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravenției, indiferent dacă acestea privesc  regimul circulației pe drumurile publice, contravenții constatate în domeniul construcțiilor, în cel al d...

Află mai multe

Asociații de proprietari

Avocații noștri prestează servicii de înființare a Asociațiilor de Proprietari precum și de modificare a actelor constitutive, ce survin pe parcursul desfășurării activității. În acest sens, oferim următoarele servicii juridice: Redactare și atestare statut și acord de asociere Redactare proces-verbal al Adunării Generale Redactare table nominal și...

Află mai multe

Achiziții publice

Venim în ajutorul clienților noștri, atât autorități contractante cât și persoane juridice, cu servicii de consultanță și reprezentare în domeniul achizițiilor publice. Activitățile noastre sunt dar nu se limitează la : consultanță de specialitate în etapa premergătoare procedurilor de achiziție publică, informăm clientul cu privire la toți pașii c...

Află mai multe