În acest domeniu, oferim asistență în ceea ce privește înscrierea și radierea din cartea funciară atât a drepturilor reale (drept de proprietate, superficie, servitute, uzufruct, uz și abitație), cât și a diverselor fapte juridice, reprezentând clienții pe parcursul tuturor etapelor necesare în fața Oficiului de cadastru și publicitate imobiliară competent.

În situațiile în care rezolvarea situației pe cale administrativă este imposibilă sau aceasta nu a oferit rezultatul dorit, asigurăm asistență și reprezentare și în fața instanțelor de judecată în cadrul plângerilor de carte funciară sau a diverselor acțiuni de carte funciară.

Astfel, venim în întâmpinarea problemelor clienților noștri cu activități privind:

  • Eliberarea extraselor de carte funciară;
  • Notarea în cartea funciară a acţiunilor pentru apărarea drepturilor reale înscrise în cartea funciară, acţiunea în partaj, acţiunile în desfiinţarea actului juridic pentru nulitate, rezoluţiune ori alte cauze de ineficacitate, acţiunea revocatorie, precum şi orice alte acţiuni privitoare la alte drepturi, fapte, alte raporturi juridice în legătură cu imobilele înscris;
  • Notarea în cartea funciară a antecontractelor și a pactelor de opțiune, a contractului de locațiune și a cesiunii de venituri, a calității de bun comun a unui imobil și a destinației de locuință de familie a acestuia, a convenției matrimoniale;
  • Notarea în cartea funciară a deschiderii procedurii insolvenţei, ridicarea dreptului de administrare al debitorului supus acestei măsuri, precum şi închiderea acestei proceduri;
  • Acțiuni privind rectificarea întabulării sau înscrierii provizorii;
  • Cereri de îndreptare a erorilor materiale din cuprinsul cărților funciare;
  • Cereri de reexaminare și plângeri împotriva încheierilor de carte funciară;
  • Acțiuni în răspundere pentru ținerea defectuoasă a cărților funciare.