Asociatii de proprietari!Avocat asociatii de proprietari! Infiintari asociatii de proprietari Cluj! Avocat Cluj!  Va ajutam cu servicii de înființare Asociații de Proprietari precum și de modificare a actelor constitutive, ce survin pe parcursul desfășurării activității.

În acest sens, oferim următoarele servicii juridice:

 • Redactare și atestare statut și acord de asociere
 • Redactare proces-verbal al Adunării Generale
 • Redactare table nominal și anexă la acordul de asociere
 • Redactare cerere și reprezentare în procedura de dobândire a personalității juridice
 • Modificarea statutului și acordului de asociere
 • Modificarea componenței Comitetului executiv și a președintelui precum și a mandatului acestora
 • Obținerea de extrase ale cartilor funciare individuale ale apartamentelor si colectiva intregului imobil

Totodată, asigurăm asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată, în fond și în căile de atac precum și în faza de executare silită în ceea ce privește:

 • Recuperarea sumelor restante înregistrate de proprietari la nivelul Asociației de Proprietari.
 • Anularea proceselor-verbale și a hotărârilor adunării generale
 • Litigii având ca obiect răspunderea civilă contractuală și răspunderea civilă delictuală
 • Contestarea proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor
 • Orice alte litigii ce decurg din desfășurarea activității Asociației de Proprietari

Venim în ajutorul Asociației de Proprietari și pe parcurul desfășurării activității acesteia prin oferirea de consultanță juridică la încheierea și rezilierea contractelor, asistare în fața Primăriei precum și a oricărei alte instituții publice sau persoane fizice sau juridice în chestiunile decurgând din și în legătură cu desfășurarea activității.