The harder the conflict, the more glorious the triumph.

Avocat IONELA COSTEA, membru al Baroului Cluj, absolventă a Facultății de Drept UBB Cluj și a cursurilor de master specializarea ”Instituții de drept privat”, are o experiență vastă în domeniul juridic, oferind clienților – persoane fizice și societăți comerciale – atât consultanță cât și reprezentare în fața instanțelor de judecată; asistă clienții în fața executorilor judecătorești, notarilor și autorităților publice.

Este pasionată de profesia de avocat și a luptat întotdeauna pentru interesele clienților săi, a încercat de fiecare dată să gaseasca soluții rapide la problemele apărute și a încercat, pe cât posibil, concilierea pe cale amiabilă a diferendelor apărute, cu resurse financiare cât mai mici.

Se ocupă de litigiile din domeniul dreptului civil, oferind atât consultanță cât și reprezentare în instanță. S-a ocupat de litigii având ca și obiect executarea contractelor sau încetarea contractelor, răspundere civilă delictuală și contractuală, răspunderea pentru prejudiciile cauzate imaginii unei persoane, acțiuni de partaj, acțiuni în revendicare imobiliară, acțiuni privind dreptul de servitude, cereri de reconstituire a titlului de proprietate, anulare titlu de proprietate.

A asistat atât dezvoltatori imobiliari în proiectele lor imobiliare, cât și diverse persoane fizice care au achiziționat apartamente. Asistă clienții în etapa premergătoare achiziționării unui imobil, efectuând toate cercetările necesare cunoașterii situației juridice a imobilului.

Este pasionată și de domeniul dreptului muncii, oferind consultanță la încheierea contractelor colective de muncă, contractelor individuale de muncă și acte adiționale la acestea, regulamentele de ordine interioară ale societăților, fișa postului pentru angajați, diferite clauze contractuale inserate în contractele individuale de munca, cum ar fi clauza de neconcurență, clauza de confidențialitate. Se ocupă de reprezentarea clienților în fata instanțelor de judecată, în diferitele litigii de dreptul muncii, cum ar fi de contestarea deciziilor de incetare a contractelor individuale de muncă, a procedurii privind răspunderea disciplinară a angajatului, recuperarea drepturilor salariale, a diurnelor, plata orelor suplimentare.

Se ocupă de litigii comerciale, recuperarea de creanțe, în cazul debitelor neîncasate la termen, transmite notificari și invitații la soluționarea amiabilă a diferendului și reprezintă  clienții în fața instanțelor de judecată. Se ocupă de etapa executării silite, prin redactarea cererilor de executare silita, reprezentare in fața executorului judecătoresc, redactare contestații la executare.

Contact

Limbi vorbite

  • limba engleză
  • limba italiană