Viciile ascunse la un autoturism second hand, constatate ulterior achiziționării acestora, atrag răspunderea vânzătorului pentru respectivele defecțiuni.

Cu alte cuvinte, în cazul în care, ulterior achiziționării unui autoturism second hand, apar diferite defecțiuni la acesta, defecțiuni ce era imposibil să fie descoperite fără asistență de specialitate, suntem în prezența unor vicii ascunse.

Mai exact, se întâmplă de foarte multe ori ca după ce s-a achiziționat un autoturism second hand, să apară diferite defecțiuni și probleme tehnice la acesta iar vânzătorul să refuze să-și asume orice responsabilitate.

În astfel de situații este important de știu că în urma încheierii contractului de vânzare-cumpărare ce are ca și obiect autoturismul, între părți s-a născut un raport juridic.

Potrivit dispozițiilor Art. 1672 pct 3 Cod Civil,  Obligaţiile principale ale vânzătorului sunt să îl garanteze pe cumpărător contra evicţiunii şi viciilor bunului.

Din dispozițiile textului de lege redat mai sus, rezultă următoarele aspecte:

În momentul în care părțile au încheiat contractul de vânzare-cumpărare, între acestea a luat naștere un raport juridic guvernat de  dispozițiile art. 1650-1762 din Codul civil, sens în care vânzătorul are obligația de a garanta cumpărătorul contra evicțiunii și viciilor ascunse.

Această obligație a vânzătorului, constă în faptul că el este răspunzător față de cumpărător, dacă la momentul predării autoturismului acesta avea vicii ascunse, de o gravitate însemnată.

Un alt aspect, extrem de important ce trebuie avut în vedere, este faptul că, vânzătorul, răspunde contra viciilor ascunse indiferent dacă le-a cunoscut sau nu, în măsura în care nu există o clauză contrară, în cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare.

Pentru că în astfel de situații, contractele de vânzare cumpărare sunt întocmite pe formulare standard, este necesar să se acorde o atenție și acestora de către cumpărător, în sensul să le citească înainte de semnare, să fie clar specificat prețul ce îl achită și obiectul contractului și să nu existe o clauză care îl exonerează de răspundere pe vânzător în cazul viciilor ascunse.

Viciile ascunse, sunt definite de dispozițiile art. 1707 Cod civil care  prevede:

Alineat (1) Vânzătorul garantează cumpărătorul contra oricăror vicii ascunse care fac bunul vândut impropriu întrebuinţării la care este destinat sau care îi micşorează în asemenea măsură întrebuinţarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preţ mai mic.

Alineat (2)Este ascuns acel viciu care, la data predării, nu putea fi descoperit, fără asistenţă de specialitate, de către un cumpărător prudent şi diligent.

Din textele de lege redate mai sus, prin vicii ascunse ale mașinii se înțelege orice probleme de funcționare care existau la momentul predării și care nu puteau fi descoperite de un cumpărător fără asistență de specialitate în domeniul auto. Totodată este necesar ca din cauza acelor probleme de funcționare mașina să nu poată fi utilizată conform destinației ei sau să-i scadă valoare.

Viciile ascunse trebuie să fie de o însemnatate ridicată,  astfel în cazul în care cumpărătorul le-ar fi cunoscut, fie nu ar fi cumpărat mașina fie ar fi achiziționat-o la un preț mai mic.

Exemple practice de vicii ascunse sunt: mașina este fabricată în alt an, indică mai puțini kilometri, este radiată, consumă o cantitate mare de ulei, are defecțiuni la cutia de viteze etc.

În măsura în care anumite defecțiuni puteau fi identificate de către cumpărător printr-o simplă analiză a mașinii, acestea nu o să fie considerate vicii ascunse, exemplu: nu funcționează sistemul de deschidere și închidere a geamurilor, pete de rugină, probleme de închidere a ușilor/portbagaj,  defecțiuni ale sistemului de climatizare, reglajul scaunelor stricat etc.

Articolul 1710 al. 1 pct. 1 Cod Civil, prevede: În temeiul obligaţiei vânzătorului de garanţie contra viciilor, cumpărătorul poate obţine, după caz:

a)înlăturarea viciilor de către vânzător sau pe cheltuiala acestuia;

Cu alte cuvinte, împotriva vânzătorului se poate formula o acțiune pe drept civil, în vederea reparării prejudiciului suferit de cumpărător.

În situația în care vânzătorul a avut cunoștință de viciile ascunse ale mașinii și a indus în eroare cumpărătorul, se poate formula și o plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.