Pașii privind înființarea unei asociații și a unui club sportiv !

Pașii privind înființarea unei asociații și a unui club sportiv !

În prezentul articol ne propunem să venim în întâmpinarea dumneavoastră cu pașii necesari pentru înființarea unei asociații non profit și a unui club sportiv. I.Asociatii În primul rând trebuie să știți că înființarea asociațiilor este guvernată de dispozițiile Ordonanței 26/2000 și întreaga procedură  se desfășoară în fața instanței de judecată. A...

Află mai multe

Antecontract de vânzare-cumpărare, forța majoră și pandemia de covid-19 – implicații și urmări !

Antecontract de vânzare-cumpărare, forța majoră și pandemia de covid-19 – implicații și urmări !

Antecontract de vânzare cumpărare, conventie : (promisiunea de vânzare cumpărare) acesta reprezintă convenția în care părțile, promitentul vânzător și promitentul cumpărător se obligă să transfere în viitor dreptul de proprietate asupra imobilului,  la un termen prestabilit, la un preț la care s-au înțeles părțile. Urmează ca, la data stabilită în ...

Află mai multe

Alegerea instantei competente in cadrul contractelor

Ori de câte ori părţile au introdus în contractul dintre acestea o clauză atributivă de competenţă, instanţele desemnate prin acea clauză au competenţă exclusivă în soluţionarea cauzei. Conform art. 25 din Regulamentul nr. 1215/2012 din 12 decembrie 2012 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi come...

Află mai multe