În prezentul articol ne propunem să venim în întâmpinarea dumneavoastră cu pașii necesari pentru înființarea unei asociații non profit și a unui club sportiv.

I.Asociatii

În primul rând trebuie să știți că înființarea asociațiilor este guvernată de dispozițiile Ordonanței 26/2000 și întreaga procedură  se desfășoară în fața instanței de judecată.

Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial. Astfel, numărul minim al membrilor într-o asociație este de trei persoane

Asociaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul.

1.Denumirea asociației

În primul rând este necesar să alegeți denumirea asociației, denumire care trebuie rezervată la Ministerul Justiției. Denumirea va conţine în mod obligatoriu cuvântul «asociaţie».

Denumirea exprimată într-o limbă străină va cuprinde şi traducerea în limba română.

2.Act constitutiv și statut

Ulterior, pentru constituirea unei asociații este necesar ca membrii asociației să încheie un Statut și Act constitutiv, unde se va detalia scopul asociației. Acestea trebuie atestate de către un avocat sau autentificate de către un notar public.

3.Stabilire sediu asociație

Un alt aspect important este stabilirea sediului asociației,  în acest sens veți încheia un contract privind cedarea folosinței imobilului către asociație, poate să fie un contract de comodat sau un contract de închiriere.

4.Declarație beneficiar real

Mai este necesar ca asociația, prin împuternicit să dea o declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa.

5.Patrimoniul asociației

Totodată este necesar să se constituie patrimoniul asociației, care este de minim 200 lei.

6.Caziere fiscale ale membrilor asociației

Toate actele menționate mai sus, împreună cu o copie dupa cărțile de identitate ale membrilor asociației, se vor depune la instanța de judecată, astfel asociația va dobândi personalitate juridică.

II.Club Sportiv

În măsura în care se dorește înființarea unui club sportiv, pe lângă toti pașii menționați mai sus, este obligatoriu respectarea următoarelor: in denumirea asociatiei, să se regasească sintagma “club sportiv”, iar in Actul constitutiv să alegeți culorile și însemnele clubului.

Cluburile sportive se infiintează in baza Legii 69/2000.

Astfel, la cluburi sportive este necesar parcurgerea etapelor de mai sus  și depunerea documentelor necesare pentru inscrierea in Registrul Sportiv.

 

Antecontract vanzare cumparare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *