Acte de stare civilă. Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care au încheiat căsătorii în afara României au obligația transcrierii căsătoriei în registrele  de stare civilă  din România, respectiv al localității în care s-au născut sau au domiciliat.

Atâta timp cât căsătoria nu este înregistrată și în registrele de stare civilă din România aceasta nu este recunoscută de statul român.

Transcrierea căsătoriei în registrele de stare civilă din România  este obligatoriu să se efectueze  în termen de 6 luni de la încheierea căsătoriei în străinatate. În caz contrar cetățenii sunt pasibili de a fi sancționați cu amendă.

După transcrierea căsătoriei cetățenii români vor deține două certificate de căsătorie, unul eliberat de autoritățile străine și unul eliberat de autoritățile române.

Înregistrarea căsătoriei presupune parcurgerea unor pași la Primăria localității unde cetățeanul român s-a născut sau a avut ultimul domiciliu.

Depunerea documentelor poate avea loc fie personal, fie prin persoană împuternicită în acest sens, cu procura specială.

De menționat că procura trebuie să fie apostilată, în cazul țărilor semnatare ale Convenției de la Haga sau supralegalizată pentru țările cu care România nu are semnate tratate internaționale.

Așadar pentru această procedură nu este necesar deplasarea persoanelor în România, procedura putând să se efectueze prin împuternicit. Procura se va putea da fie la notar, în România – dacă unul dintre soţi se află în ţară,  fie în străinatate – la misiuni diplomatice și oficii consulare ale României

Este important să știți că, trebuie înregistrate toate căsătoriile care au fost încheiate în străinatate, inclusiv căsătoriile care au fost desfăcute prin divorț. În acest ultim caz este necesar să fie înregistrat pe lângă căsătorie și divorțul pronunțat în străinătate. În cazul înregistrării divorțului este necesar recunoașterea de către instanțele din România a hotărârii de divorț din străinătate.

Cererea de transcriere a căsătoriei trebuie să fie însoțită de o serie de acte care trebuie apostilate sau supralegalizate.

Persoană împuternicită se va putea ocupa de toate demersurile necesare înregistrării căsătoriei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *