The best way to predict your future is to create it.

Cu o experiență de 10 ani în domeniul juridic Adela Bădău a asistat și reprezentat în fața instanțelor de judecată numeroși clienți în litigii de drept civil, recuperări de creanțe, contencios-administrativ și dreptul muncii.

In domeniul dreptului civil, acordă consultanță și asigură reprezentare juridică cu privire la toate aspectele legate de dreptul imobiliar, axându-se în special pe verificarea istoricului dreptului de proprietate asupra imobilelor în cadrul studiilor de due dilligence.

Este pasionată de sistemele de publicitate imobiliară, motiv pentru care s-a dedicat reprezentării intereselor clienților în acțiuni de carte funciară și plângeri împotriva încheierilor de carte funciară.

În materia recuperării de creanțe oferă asistență și reprezentare în cadrul procedurii de insolvență și faliment, în ceea ce priveşte diverse contestaţii în cadrul procedurii insolvenţei precum contestaţiile la tabelul preliminar sau definitiv de creanţe, hotărâri ale adunării creditorilor sau contestaţiile la măsurile luate de către administratorul judiciar.

Totodată, a reprezentat debitori în contestații la executare împotriva recuperatorilor de creanțe și autoritatilor administrative fiscale locale, fiind convinsă de faptul că pregătirea juridică temeinică trebuie dublată de perseverință și tenacitate în vederea obținerii rezultatului dorit de client.

In domeniul dreptului administrativ-fiscal reprezintă clienţii în procese vizând controlul legalităţii actelor administrative, atât prin promovarea de acţiuni în contencios, cât şi prin formularea unor excepţii de nelegalitate.

În cadrul acestei materii, s-a specializat în litigii având ca obiect anularea sau invalidarea concursurilor organizate în temeiul Ordinelor Ministrului Afacerilor Interne nr. 665/2009, nr. 140/2016 și nr. 177/2016, asigurând reprezentare la orice instanță din țară.

In domeniul dreptului muncii asistă clienţii în litigii izvorâte din executarea contractelor individuale de muncă şi oferă consultanţă cu privire la procedura concedierilor individuale sau colective.

De asemenea, oferă consultanță în materia sănătății și securității în muncă, sfătuind atât angajații, cât și angajatorii, referitor la drepturile și obligațiile acestora în ceea ce privește cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cerințele pe care trebuie să le respecte echipamentele de muncă, utilizarea de către lucrători a echipamentelor de protecţie la locul de muncă, expunerea angajaților la vibrații și la zgomot.

Contact

Limbi vorbite

  • limba engleză
  • limba italiană