EVACUAREA DIN IMOBILELE FOLOSITE SAU OCUPATE FĂRĂ DREPT

Condiții privind evacuarea din imobile! Avocat Cluj Napoca !  Pentru a fi admisibilă acţiunea în evacuare, conform procedurii speciale, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:  – acţiunea să fie promovată de titularul dreptului de proprietate sau al unui alt drept care îi conferă reclamantului dreptul de folosinţă asupra imobilului, –...

Află mai multe